Behandlingar

Ditt besök

Första gången du besöker mottagningen går vi tillsammans igenom bland annat varför du söker, hur dina levnadsvanor ser ut och vilka förväntningar du har. Tillsammans skapar vi ett upplägg för hur din behandling ska se ut och formulerar ett mål med den.


Läs mer om psykiatrisk fysioterapi


1177 Vårdguiden

Copyright © 2020

Mind & Motion Rosén ABGodkänd för F-skatt

Medlem i Fysioterapeuterna