Behandlingar

Ditt besök


Första gången du besöker mottagningen går vi tillsammans igenom bland annat varför du söker, hur dina levnadsvanor ser ut och vilka förväntningar du har. Tillsammans skapar vi ett upplägg för hur din behandling ska se ut och formulerar ett mål med den.


Läs mer om psykiatrisk fysioterapi


1177 Vårdguiden