Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedomVad är basal kroppskännedom?


Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk / sjukgymnastisk behandlingsmetod  som används inom både behandlande och förebyggande fysioterapi/sjukgymnastik. Syftet är att lära känna din kropp och locka fram det mest optimala och funktionella sättet att använda kroppen på, för att upptäcka, främja och stärka dina resurser.


BK passar såväl för individuell behandling som i grupp tillsammans med andra. 

Metoden är utvärderad i forskning, där flera vetenskapliga studier och doktorsavhandlingar har visat att BK har god effekt vid bland annat stressrelaterade besvär, långvarig smärta och psykiska symptom som stress, oro och ångest.
Hur går behandlingen till?


En behandling innehåller enkla rörelseövningar, anpassade efter människokroppens anatomiska förutsättningar och rörelsemönster. I övandet ingår bland annat andnings-, avspännings- och meditationsövningar. Du övar din förmåga till mentaI närvaro, att kunna fokusera och vara här och nu i det du gör. I en behandling får du möjlighet att arbeta med såväl kroppsliga som själsliga aspekter.

Fysioterapeuten finns med i behandlingen som en guide och vägleder genom att visa övningarna och ge instruktioner med både ord och händer.

Vem passar Basal kroppskännedom (BK) för?


Några områden där BK kan vara hjälpsamt:

• Stress

• Ångest

• Utmattningssyndrom

• Långvarig smärta

• Ätstörningsproblematik

• Depression

• Spänningsrelaterade besvärÅterställa, bibehålla eller förbättra


BK passar för de flesta, eftersom övningarna kan anpassas för olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. Metoden kan användas för att minska muskelspänningar i kroppen, finna ergonomisk hållning och för återhämtning vid stress.


BK kan också användas som förberedelse inför en aktivitet och för att förbättra prestationen inom ett specifikt intresseområde som t.ex. idrott och sång.Läs mer


1177 Vårdguiden, om Basal Kroppskännedom


Institutet för Basal Kroppskännedom