Tillämpad avspänning

Tillämpad avspänning

 


Tillämpad avspänning är en träningsmetod för att effektivt lära sig färdigheter för att motverka långvarig och överdriven kroppslig anspänning, för att varva ner, vila och återhämta sig.Lämpligt vid bl a stress, spänningstillstånd, tinnitusbesvär.

 

Vi börjar med att undersöka hur och var du är spänd. Vi går sedan tillsammans igenom de övningar du ska utföra för att hitta en flexibel och funktionell spänningsbalans i kroppen. Dessa övningar utför du sedan på egen hand hemma mellan besöken.